מכון סדנת אנוש ידוע בהתמחותו ובשימוש שעושים אצלנו בגרפולוגיה, חיוני עם זאת להביא לידיעת הציבור את גישתינו לגרפולוגיה שמבדילה בין מומחה להתנהגות, לבין טכנאי המתמחה בפיענוח מבחן ההתנהגות בלבד  

הגרפולוגיה אינה מדע בפני עצמו. מקומה הראוי לה הוא בין מבחני האשיות. ללא ספק היא המקיפה והמפורטת שבין מבחני האישיות האובייקטיבים המוכרים כיום. פיענוח מבחני אישיות נתונה בידי טסטולוגים, טכנאי מעבדה, שהתמחו בפיענוח טסט מסוים. ממצאי הטכנאי נמסרים לרופא, לפסיכולוג במקרה זה על מנת לבנות דיאגנוזה, חוות דעת המורכבת ממרכיבים רבים של ההתנהגות, לאור תפיסתו והבנתו של הפסיכולוג המטפל בתאוריות ובנסיון בתורת ההתנהגות.

כשם שלא יעלה על הדעת לצפות מטכנאי מעבדה המתמחה בבדיקת דם להציע דיאגנוזה ומרשם רפואי, כך לא יעלה על הדעת לצפות מטכנאי מעבדה המתמחה בגרפולוגיה להציע דיאגנוזה וייעוץ בבעית התנהגות כל שהיא. אין זה מתפקידו של הגרפולוג לחבוש לראשו את כובעו של הפסיכולוג. הבחנה זו בין גרפולוג בעל הכשרה פסיכולוגית מסודרת ומוכרת לבין גרפולוג ללא הכשרה זו היא חיונית לשם מניעת חוות דעת שאין להן על מה לסמוך, ועלולות לגרום לנזק רב. חיוני להביא לידיעת הציבור הבדל זה בין מומחה להתנהגות לבין טכנאי המתמחה בפיענוח מבחן התנהגות גרידא. על מנת למנוע נזק מן הצבור. וכמבחן לגרפולוג בעל יושר מקצועי.