ישיבת ר' יצחק יחיאל קמה במכון סדנת אנוש לפני כחמש עשרה שנים, ונקראה על שם ר' יצחק יחיאל קנטרוביץ' זצ"ל הי"ד שהיה רב בקהילת ג'עטיל בליטא      ונהרג על קידוש ה' ביחד עם קהילתו ע"י הגרמנים ימ"ש. 

ר' יצחק יחיאל הוא דודו של הרב חיים ליפשיץ בנו של ר' יעקב קנטרוביץ' שהיה גם הוא מגדולי ליטא וממשיך שושלת של גדולי תורה בכל הדורות.

השיעורים היומיים בישיבה נאמרים ע"י הרב יצחק ליפשיץ, ובימי חמישי יש שיעור של הרב חיים ליפשיץ.  המסכת הנלמדת היום היא מסכת סנהדרין.

 

Home