גרפולוגיה | עדכונים | פעילות | פילוסופיה יהודית | פסיכולוגיה יהודית | פרויקטים | זוגיות |

   
 

פסיכולוגיה יהודית

פילוסופיה יהודית

פרוייקטים

זוגיות

מפעילות המכון

 

 

   

 

סדנת אנוש מרכז להדרכה חינוכית ורוחנית על פי שיטת הרב ליפשיץ.

      

במכון 4 מחלקות:

  1. ייעוץ והדרכה אישית. לצעירים ולמבוגרים מחוננים הנתקלים בבעיות הסתגלות אישיות, לימודיות וחברתיות.
  2. הכשרת מחנכים והדרכה חינוכית למחנכים ולמוסדות חינוך. פיתוח דרכי הוראה וחינוך. הרצאות לקבוצות והדרכה פרטנית למחנכים.
  3. פיתוח השקפת עולם קיומית על יסוד התפיסה האנושית רוחנית מתאימה במיוחד למחפשי דרך אינטלקטואלים. יצויין שקיים חוסר במסגרות המתאימות לאינטלקטואלים, ולכן מיעוט שבמיעוט שביניהם מוצאים דרכם אל חיק היהדות.
  4. מרכז לייעוץ והדרכה למשפחה היהודית. מחלקה זו מטפלת בייעוץ נישואין. התאמת זוגות לפני הנישואין וייעוץ וב"שלום בית".

 

נושאים:

 

  1. עקרונות וכללים: א. עקרונות על פסיכולוגיה. (בהכנה ספר מקיף בנושא).

                               ב. עקרונות על זוגיות. (ראה ,,מונחים").

  1. מייסד השיטה: חניך האסכולה הליטאית אך אינו שייך לשום זרם מן המסגרות הסטנדרטיות. מייצג את רוח ישראל של גדולי ישראל הליטאיים והחסידיים. מוצאו מן המשפחות המיוחסות שביהדות התורה הליטאיים. שאב את יסודות חינוכו ותורתו מאביו הגאון, תלמידו של החפץ חיים ומגדולי ישיבת לומז'ה וחברון. גדל בצילו של החזון- איש. יצק מים על ידיהם של רבותיו הגאונים ר' שלמה זלמן אויערבאך, והיה יד ימינו של בעל ה,,שרידי אש" הרב יחיאל יעקב ויינברג בשוויץ, במשך עשר שנים, והשתתף בכתיבה ועריכה של השו"ת ,,שרידי אש". בני דודו בעל ה,,אגרות משה" רבי משה פיינשטיין, והגאון הגרי"ד סולובייציק זצ"ל עמהם עמד בקשר אישי כעשרים שנה. יסד את המכון ,,סדנת אנוש" אותו הוא מנהל בשלושים השנים האחרונים.

.3   הרב הוא אבי פסיכולוגיה חדשה, יהודית אנושית.

      .4  פילוסופיה: אקזיסטנציאליזם חיובי. תורתו עוסקת במקומו המרכזי הפעיל והמכריע של                           

           של היחיד, מול הא-לוהים ומול הבריאה.    

.5 חינוך: חוגים שונים של אינטליגנציה ודרכים לפיתוח החשיבה. יצירתיות. חינוך ליצירתיות לפי המקוריות של כל ילד ומבוגר. חינוך אינדיווידואלי למחוננים מקוריים הצמדת מטרה ערכית אישית לביטוי היכולת של כל חניך וחניך.

.6 זוגיות: לא עוד חתול בשק. 1. נוסחת זוגיות פרטית לכל זוג.2. התאמה על פי ציפיות של צרכי האישיות של כל צד. 3. ייעוץ טרום נישואין ופוסט נישואין. 4. דיאגנוזה של הסכסוך.

.7 פרשת השבוע: פיתוח שיטתי מתמשך של עקרונות אנושיים רוחניים וערכיים, מתוכם מתגבשת דינמיקה של עבודת ה', דו שיח ושותפות של ברית בין האדם וא-לוהיו.

 

 

.8 ספרות: קיום וייעוד על ספר יונה תשקיף של התמודדות האדם ,,הקטן" עם הא-לוהים דרך איתני הטבע ומשברי החיים. עיון מעמיק בהתלבטויות האדם עם עצמו ועם איכותו, ממנה נגזר תפקידו בעולם.

מונחים כללים והגדרות.

      מעין שלם חוברת על טהרת המשפחה יסוד ההרמוניה בבריאה.

    

     בהכנה ספר על הזוגיות ועל הפסיכולוגיה היהודית. 

  

   

על המכון

מאמרים

פרשת שבוע

מונחים והגדרות

ישיבה

פרסומים והוצאה לאור

תמונות

צור קשר