פרוייקטים:

1. הקמת מרכז לבית היהודי שירכז מומחים לטיפול ביחסי הורים וילדים, שלום בית, וייעוץ   

   למחוננים עם קשיי הסתגלות למסגרות החינוכיות.

2. מסגרות חינוכית יצירתית למחוננים. לגילאי ההתבגרות ולצעירים.

3. פרוייקט להתאמת זוגות על פי איכויות וצרכי אישיים.(תכנית מחשב) גילוי ההתאמה הזוגית

    לכל זוג בנפרד.

4. הוצאה לאור ופרסומים בנושאים של פילוסופיה יהודית והשקפת עולם. ובנושאי חינוך

    ומשפחה.

 

       הסדנה מעסיקה צוות של כעשרים עוזרים ומתמחים. בשלושים שנות המכון, קבלו סיוע בזוגיות כעשרים וחמישה אלף זוגות. המכון מספק ייעוץ והדרכה לדור השני של הזוגות שנהנו משירותי המכון. הזדמנות נדירה זו מאפשרת מעקב צמוד ומתמשך וביקורת השיטה, לרוחב ולעומק.

      המכון מתאים לבעלי רמה אינטלקטואלית גבוהה בעיקר. אלה מתקשים להשתלב במסגרות המצויות בשפע בחברה היהודית בישראל ובעולם, המתאימות בעיקר לשאינם אינטלקטואלים.

חשוב לציין:

      המכון שומר בקנאות על עצמאות רוחנית, חברתית ופוליטית. למותר לציין שעקרון מקודש זה סוגר בפניו הרמטית את המענקים הציבוריים השמורים ,,לאנשי שלומנו" בלבד. מכאן המצוקה התקציבית הכרונית המונעת ביצוע הפרוייקטים, על אף חיוניותם הרבה לפתרון בעיות ברמה הלאומית והאישית.

 

יש למישהו פתרון?

למכון אישורי פטור ממס בישראל : 580130821

בארצות הברית: 5266470-13   I.D.

מספר החשבון של המכון הוא: בנק הפועלים, 1967 , סניף 487.

 

 

 

 

 

 

נושאים:

 

  1. עקרונות וכללים: א. עקרונות על פסיכולוגיה. (בהכנה ספר מקיף בנושא).

                               ב. עקרונות על זוגיות. (ראה ,,מונחים").

  1. מייסד השיטה: חניך האסכולה הליטאית אך אינו שייך לשום זרם מן המסגרות. מייצג את רוח ישראל של גדולי ישראל הליטאיים והחסידיים. מוצאו מן המשפחות המיוחסות שביהדות התורה הליטאיים. שאב את יסודות חינוכו ותורתו מאביו הגאון, תלמידו של החפץ חיים ומגדולי ישיבת לומז'ה וחברון. גדל בצילו של החזון- איש. יצק מים על ידיהם של רבותיו הגאונים ר' שלמה זלמן אויערבאך, והיה יד ימינו של בעל ה,,שרידי אש" הרב יחיאל יעקב ויינברג בשוויץ, במשך עשר שנים, והשתתף בכתיבה ועריכה של השו"ת ,,שרידי אש". בן דודם של בעל ה,,אגרות משה" רבי משה פיינשטיין, והגאון הגרי"ד סולובייציק זצ"ל עמהם עמד בקשר אישי כעשרים שנה. יסד את המכון ,,סדנת אנוש" אותו הוא מנהל בשלושים השנים האחרונים.

.3   הרב הוא אבי פסיכולוגיה חדשה, יהודית אנושית.

      .4  פילוסופיה: אקזיסטנציאליזם חיובי. תורתו עוסקת במקומו המרכזי הפעיל והמכריע של

           של היחיד, מול הא-לוהים ומול הבריאה.    

.5 חינוך: חוגים שונים של אינטליגנציה ודרכים לפיתוח החשיבה. יצירתיות.  חינוך ליצירתיות  לפי המקוריות של כל ילד ומבוגר. חינוך אינדיווידואלי למחוננים מקוריים הצמדת מטרה ערכית אישית לביטוי היכולת של כל חניך וחניך.

.6 זוגיות: לא עוד חתול בשק. 1. נוסחת זוגיות פרטית לכל זוג.2. התאמה על פי ציפיות של צרכי האישיות של כל צד. 3. ייעוץ טרום נישואין ופוסט נישואין. 4. דיאגנוזה של הסכסוך.

.7 פרשת השבוע: פיתוח שיטתי מתמשך של עקרונות אנושיים רוחניים וערכיים, מתוכם מתגבשת דינמיקה של עבודת ה', דו שיח ושותפות של ברית בין האדם וא-לוהיו.

 

 

.8 ספרות: קיום וייעוד – על ספר יונה תשקיף של התמודדות האדם ,,הקטן עם הא-לוהים דרך איתני הטבע ומשברי החיים. עיון מעמיק בהתלבטויות האדם עם עצמו ועם איכותו, ממנה נגזר תפקידו בעולם.

מונחים כללים והגדרות.

      מעין שלם חוברת על טהרת המשפחה יסוד ההרמוניה בבריאה.

    

     בהכנה ספר על הזוגיות ועל הפסיכולוגיה היהודית.             

מונחים והגדרות

על המכון

תמונות

צור קשר

חדשות

מאמרים

ישיבה

פרשת שבוע

 פרסומים והוצאה לאור