תאריך

שם

סימן

יום ה' לפ' לך- לך תשנ"ח

נח כשלב בעבודת ה'

1329

יום ה' לפ' וירא תשנ"ח

חסד- מקווה אנושי

1330

עש"ק פ' וירא

שתי רשויות

1331

יום ה' לפ' חיי שרה תשנ"ח

תפילה הבקשה ושתי הרשויות

1332

עש"ק פ' חיי שרה תשנ"ח

וודאות

1333

יום ה' לפ' תולדות תשנ"ח

יעקב ועשו – התגלמות הטוב והרע בעולם

1334

עש"ק פ' תולדות תשנ"ח

מוסר וערכים וחוק

1335

יום ה' לפ' ויצא תשנ"ח

עבודת ה' דרך החושים  חוש הריח

1336

עש"ק פ' ויצא תשנ"ח

ייסורים יעקב ועשו

1337

יום ה' לפ' וישלח תשנ"ח

הטוב דרך הרע

1338

עש"ק פ' וישלח תשנ"ח

אמת ושקר דרך הטוב והרע

1339

יום ה' לפ' וישב תשנ"ח

יעקב מתמודד עם הרע החיצוני, יוסף עם הפנימי

1340

עש"ק פ' וישב תשנ"ח

צידקותו האישית פנימית של יוסף

1341

עש"ק פ' מקץ תשנ"ח

תיקון המידות זה יוסף

1342

יום ה' לפ' ויגש תשנ"ח

יוסף מפנים את הא-להים בלבבו

1343

עש"ק פ' ויגש תשנ"ח

המרכיב האנושי מפגש במשולש הערכים המידות והמעשים בעבודת ה'

1344

יום ה' לפ' ויחי תשנ"ח

עסקת החבילה של שלשת הממדים בעבודת ה'

1345

עש"ק פ' ויחי תשנ"ח

חרות והשתייכות במקום ובזמן

1346

יום ה' לפ' שמות תשנ"ח

אני עליון ואני תחתון מתאחדים "ברזא דאחד"

1347

עש"ק פ' שמות תשנ"ח

משה- האלוקי שבאדם   האבות- האדם שבאלוקי

1348

יום ה' לפ' וארא תשנ"ח

הגלובליזציה- והיחד

1349

עש"ק פ' וארא תשנ"ח

הגלובלי- פרעה והיהודי

1350

יום ה' לפ' בא תשנ"ח

שמע ישראל- ה' אחד

1351

עש"ק פ' בא תשנ"ח

ויכבד ה' את לב פרעה

1352

יום ה' לפ' בשלח תשנ"ח

מצרים והנקודה הפרטית- אנושית

1353

עש"ק פ' בשלח תשנ"ח

קריעת ים סוף כעבודת ה'

1354

יום ה' לפ' יתרו תשנ"ח

סוד השלמות של הברכות והבריאות

1355

עש"ק פ' יתרו תשנ"ח

הראש היד והלב

1356

יום ה' לפ' משפטים תשנ"ח

מוסר ודת (יתרו)

1357

עש"ק פ' משפטים

האישי והא-לוקי (מוסר ודת)

1358

יום ה' לפ' תרומה תשנ"ח

המוסר הטבעי והאלוקי

1359

עש"ק פ' תרומה תשנ"ח

השפע היחסי של השפע האלוקי    " הודו לה' כי טוב "

1360

יום ה' לפ' תצווה תשנ"ח

מקורות השפע והתורה והמן והמשכן אל מול העבודה הזרה בדקדוקי מצוה

1361

עש"ק פ' זכור תשנ"ח

פנים וחוץ: עמלק השעבוד אל החוץ

1362

עש"ק פ' פרה תשנ"ח

מקומו של האדם בין השמים והארץ

1363

יום ה' לפ' ויקרא תשנ"ח

ג' דרכים לא-לוהות

1364

עש"ק ער"ח ניסן תשנ"ח

האדם כשותף פעיל בבריאה

1365

עש"ק פ' אחרי- קדושים תשנ"ח

הגורם האנושי כמפתח לפתרון הקונפליקט הישראלי

1366

עש"ק פ' אמור תשנ"ח

מודעות של הזדהות

1367

עש"ק פ' בהר תשנ"ח

ד' עולמות והאדם (אוה"ח)

1368

יום ה' לפ' בחוקותי תשנ"ח

החיזור כמחזר

1369

עש"ק פ' בחוקותי תשנ"ח

זמן איכות

1370

יום ה' לפ' במדבר תשנ"ח

יראה- אהבה שלובים זה בזה

1371

עש"ק שבועות פ' במדבר תשנ"ח

התורה- אבסורד המתאים רק לאופי היהודי

1372

יום ה' לפ' נשא תשנ"ח

חוק (סדר) מוסר ואהבה

1373

עש"ק פ' נשא תשנ"ח

שלשה סדרים שהם אחד

1374

יום ה' לפ' בהעלותך תשנ"ח

נזירות שמשון והאשה

1375

עש"ק פ' בהעלותך תשנ"ח

שמשון והנשים (נס שנוצר בידי האדם האלוקי)

1376

יום ה' לפ' שלח תשנ"ח

ענוותנותו של משה

1377

עש"ק פ' שלח תשנ"ח

כוחניות- הישרדות הפרא האציל

1378

יום ה' לפ' קרח תשנ"ח

האם- המשך, האשה מודעות

1379

עש"ק פ' קרח תשנ"ח

המתווך- נקודת אחיזה

1380

עש"ק פ' חוקת תשנ"ח

שרשי המחלוקת בשלום הבית

1381

יום ה' לפ' בלק תשנ"ח

הפרה מקנחת את הטוב והרע

1382

עש"ק פ' בלק תשנ"ח

כונה ומעשה לעשות ולהיות הפרה האדומה מעבירה את הטוב והרע למגרש האנושי

1383

יום ה' לפ' פנחס תשנ"ח

עצתו של בלעם: השאור שבעיסה שליפת

1384

יום ה' לפ' מטות מסעי תשנ"ח

השלום של פנחס- יכולת ההזדהות, תיקון לקנאות

1385

עש"ק פ' מטות מסעי תשנ"ח

כשרון ההזדהות: השלום של פנחס לעומת השלום של אהרון

1386

יום ה' לפ' דברים תשנ"ח

אמביוולנטיות יהודית

1387

עש"ק פ' חזון תשנ"ח

הקיום בין הטוב והרע

1388

יום ה' לפ' שופטים תשנ"ח

השתיכות וחרות טבעיים וערכיים

1389

עש"ק פ' שופטים תשנ"ח

העלאת השלילי לרמת המצוה

1390

יום ה' לפ' כי תצא תשנ"ח

הדת- בתוך, בצד או למעלה מהחיים

1391

עש"ק פ' כי תצא תשנ"ח

מלחמת רשות ומלחמת מצוה- שתי דרכים בעבודת ה'

1392

יום ה' לפ' כי תבוא תשנ"ח

מלחמת רשות- איזון בין תנועות המטוטלת

1393

עש"ק פ' כי תבוא תשנ"ח

רגשות: שנאה ואהבה כטבע וכמידות

1394

יום ה' לפ' ניצבים תשנ"ח

עניין של זווית ראיה כמפתח המקשר בין האני לעבודת ה'

1395

עש"ק פ' ניצבים תשנ"ח

האידיאה והמציאות

1396

יום ה' לפ' וילך תשנ"ט

תאו ואנטרופוצנטרי

1397

עש"ק פ' וילך תשנ"ט

גישות בעבודת ה' ואמונות טפלות

1398

יום ה' לפ' נח תשנ"ט

הזוגיות כמקור לאנרגיה

1399

עש"ק פ' נח תשנ"ט

קין והבל: עולם האידיאות ועולם המציאות

1400

יום ה' לפ' לך לך תשנ"ט

קשת בענן

1401

עש"ק פ' לך לך תשנ"ט

צמצום נקודת הבחירה מן העולם אל האדם

1402

יום ה' לפ' וירא תשנ"ט

הדדיות כבסיס לבחירה

1403

עש"ק פ' וירא תשנ"ט

השפעת רשות הרבים על רשות היחיד

1404

יום ה' לפ' חיי שרה תשנ"ט

העקידה ההדדית

1405

עש"ק פ' חיי שרה תשנ"ט

עקידת יצחק- יוזמת אברהם ויצחק

1406

יום ה' לפ' תולדות תשנ"ט

שיחתם של עבדי אבות-השתדלות ונס

1407

עש"ק פ' תולדות תשנ"ט

התפילה והנס

1408

יום ה' לפ' ויצא תשנ"ט

טיפולו של יעקב ברוע של עשו

1409

עש"ק פ' ויצא תשנ"ט

מחשבה דיבור ומעשה אצל יעקב ועשו  בארץ ישראל ובגולה

1410

יום ה' לפ' וישלח תשנ"ט

יעקב- בית- אמת

1411

עש"ק פ' וישלח תשנ"ט

אהבה ההר המעין והשועל והנסיך הקטן

1412

יום ה' לפ' וישב תשנ"ט

אהבה ושנאה

1413

עש"ק פ' וישב תשנ"ט

שנאת עשו שנאת לבן שנאה הישרדותית ושנאה אידיאולגית

1414

עש"ק פ' וישב תשנ"ט

נס חנוכה

1415

יום ה' לפ' ויגש תשנ"ט

שנאתם ואהבתם של אחי יוסף

1416

עש"ק פ' ויגש תשנ"ט

על כל פשעים תכסה אהבה גם על כעס

1417

יום ה' לפ' ויחי תשנ"ט

יוסף מלמד את אחיו מה זאת אהבה תחילת ניצוץ ואהבה

1418

עש"ק פ' ויחי תשנ"ט

אהבה וכוחניות

1419

יום ה' לפ' שמות תשנ"ט

אמת- דין, שלום ואהבה זה יוסף הצדיק

1420

עש"ק פ' שמות תשנ"ט

האיכות והאינסטרומנט

1421

יום ה' לפ' וארא תשנ"ט

נוכחות א-לוקית וכוחות שמעל לטבע

1422

עש"ק פ' וארא תשנ"ט

הנוכחות הא-לוקית והקיום הטבעי

1423

עש"ק פ' בא תשנ"ט

תורה ושבת כאחיזה בנוכחות הא-לוקית

1424

יום ה' לפ' בשלח תשנ"ט

החתיכה לשלטון לוודאות ולטוב

1425

עש"ק פ' בשתח תשנ"ט

הודאות והאבחנה בין טוב לרע והמכשירנות

1426

יום ה' לפ' יתרו תשנ"ט

ההתמקדות

1427

עש"ק פ' יתרו תשנ"ט

ההתמקדות והזמירה

1428

יום ה' לפ' משפטים תשנ"ט

היחס אל החוק

1429

עש"ק פ' משפטים תשנ"ט

היחס בין החוק והמוסר

1430

יום ה' לפ' תרומה תשנ"ט

מוסר וחוק-ההבדלים

1431

עש"ק פ' תרומה תשנ"ט

הנסיך הקטן: מיסטיקה אומנות ואמונה

1432

יום ה' לפ' זכור תשנ"ט

המשכן כתיקון לחטא העגל

1433

עש"ק פ' זכור תשנ"ט

מצות זכור

1434

יום ה' לפ' פרה תשנ"ט

מידת קל וחומר בשנאה ואהבה

1435

עש"ק פ' פרה תשנ"ט

יראה ואהבה- השתייכות וחרות- לימוד תורה

1436

יום ה' לפ' ויקהל פקודי תשנ"ט

חטא העגל- מסכה ומסווה

1437

עש"ק פ' ויקהל פקודי תשנ"ט

מחשבה כוונה ועשייה

1438

 

זמן קיץ

 

יום ה' לפ' אח"ק תשנ"ט

עולם היצירה: אין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע

1439

עש"ק פ' אח"ק תשנ"ט

עולם היצירה והבחירה החופשית

1440

יום ה' לפ' אמור תשנ"ט

הדיבוק ושאר תופעות

1441

עש"ק פ' אמור תשנ"ט

עולם היצירה בעבודת ה'

1442

יום ה' לפ' בהר בחוקותי תשנ"ט

האבחנה בין טוב לרע

1443

עש"ק פ' בהר בחוקותי תשנ"ט

הטוב והרע בפנים ובחוץ

1444

יום ה' לפ' במדבר תשנ"ט

המדבר- ניסיון העוני א.-י.- ניסיון העושר

1445

עש"ק פ' במדבר תשנ"ט

הנוכחות הא-לוקית בבחינת מדבר וב' המ"ק

1446

יום ה' לפ' בהעלותך תשנ"ט

מדרש הפליאה : כתרי אותיות

1447

עש"ק פ' בהעלותך תשנ"ט

הגברא והחפצא והמצוה

1448

יום ה' לפ' שלח תשנ"ט

הדדיות- רמת שיא

1449

עש"ק פ' שלח תשנ"ט

הדרך להדדיות- ענוה

1450

יום ה' לפ' קרח תשנ"ט

דין הפרט ודין הכלל ומה באמצע

1451

עש"ק פ' קרח תשנ"ט

3 מצבי התיחסות לחברה

1452

יום ה' לפ' חוקת תשנ"ט

יסודות הקיים: אדמה מול הדדיות

1453

עש"ק פ' חוקת תשנ"ט

ממשות, וודאות דרך הדדיות

1454

יום ה' לפ' בלק תשנ"ט

הדדיות כמתוכת בין הממשות לודאות

1455

עש"ק פ' בלק תשנ"ט

החוק- הבריח התיכון במציאות הא-ל

1456

עש"ק פ' פנחס תשנ"ט

בלעם מגלה את צומת הלהיות והלעשות

1457

יום ה' לפ' מטות מסעי תשנ"ט

הרע שבטוב

1458

עש"ק פ' מטות מסעי תשנ"ט

עקרון באיזון ועיקרון בהדדיות

1459

יום ה' לפ' דברים תשנ"ט

מעגלים

1460

עש"ק פ' חזון תשנ"ט

המעגל האמצעי- מעגל המידות

1461

יום ה' לפ' כי תצא תשנ"ט

הקדושה והקדשה- עבודה זרה

1462

עש"ק פ' כי תצא תשנ"ט

האדם כאינסטרומנט

1463

יום ה' לפ' כי תבוא תשנ"ט

משיח שקר

1464

עש"ק פ' כי תבא תשנ"ט

משיח אמת חסידות והתנגדות

1465

יום ה' לפ' ניצבים וילך תשנ"ט

משיח (המשך) המלחמה החיובית

1466

עש"ק פ' ניצבים וילך תשנ"ט

נוסחת ההשתיכות האלוקית

1467

 

זמן חורף

 

יום ה' לפ' האזינו תש"ס

הדרך הישירה עוקפת ההשתדלות, מיסטיקה וקבלה (ערב יוה"כ)

1468

עש"ק פ' האזינו תש"ס

יראת הדין והאמונה

1469

יום ה' לפ' נח תש"ס

השבת- נוכחות

1470

עש"ק פ' נח תש"ס

חטא- תיקון- שבת

1471

יום ה' לפ' לך לך תש"ס

נח- התחלתה של ההשגחה הפרטית

1472

עש"ק פ' לך לך תש"ס

מן החטא המוחלט ליחסי- פרטני

1473

יום ה' לפ' חיי שרה תש"ס

בעיית התקשורת בשלושה

1474

עש"ק פ' חיי שרה תש"ס

הצלע השלישית קנס או ממון

1475

יום ה' לפ' תולדות תש"ס

האדם הוא המפגיש את המסלול האלוקי עם מסלול הטבע

1476

עש"ק פ' תולדות תש"ס

ייסוריו של סיזיפוס וייסורים של אהבה

1477

עש"ק פ' ויצא תש"ס

הברית עם ה' עוברת לתחום הבין אישי

1478

יום ה' לפ' וישלח תש"ס

יעקב – האני האלוקי

1479

עש"ק פ' וישלח תש"ס

האני האלוקי ובעיותיו. הפתרון בעבודת המידות

1480

יום ה' לפ' וישב תש"ס

חיים בצל המוות

1481

עש"ק פ' וישב תש"ס

תפילה דורון ומלחמה הר שדה בית חסד גבורה אמת

1482

עש"ק פ' מקץ תש"ס

בין צדיק לרשע מקומו של לפתח חטאת רובץ

1483

יום ה' לפ' וייגש תש"ס

החלום ושברו

1484

עש"ק פ' וייגש תש"ס

חכמה יוונית

1485

יום ה' לפ' ויחי

לשם שמיים – פתרון לאבסורד הקיום

1486

עש"ק פ' ויחי תש"ס

משיח בן יוסף משיח בן דוד

1487

יום ה' לפ' שמות תש"ס

משיח בן יוסף והשגחה פרטית

1488

עש"ק פ' שמות תש"ס

גילוי פנים בפנימיות

1489

יום ה' לפ' וארא תש"ס

האור הפנימי והמציאות

1490

עש"ק פ' וארא תש"ס

ייסורים וגאולה: היחס אל האשה + מפגש בין ג' פנים מלמעלה עם ג' פנים מלמטה

1491

יום ה' לפ' בא תש"ס

המכות – חינוך

1492

עש"ק פ' בא תש"ס

המכות – קל וחומר

1493

יום ה' לפ' בשלח תש"ס

בעבור זה: מחלוקת האבן עזרא והרמב"ן השיטה הליטאית והחסידית

1494

עש"ק פ' בשלח תש"ס

ההלכה כנוכחות דתית

1495

יום ה' לפ' משפטים תש"ס

ממלכת כהנים וגוי קדוש: הבדלים בין יהודים לגויים

1496

הש"ק פ' משפטים תש"ס

רגשות: הדאגה

1497

יום ה' לפ' תרומה תש"ס

עבד עברי- מבנה תלת ממדי של כל התורה והאדם

1498

 עש"ק פ' תרומה תש"ס

רגשות

1499

יום ה' לפ' תצווה תש"ס

הלעשות והלהיות בעבודת ה'

1500

עש"ק פ' תצווה תש"ס

רגשות   ומבנה האישיות

1501

יום ה' לפ' כי תישא תש"ס

מסוביקט לאוביקט א-לוקי

1502

עש"ק פ' כי תישא תש"ס

דת הדאגה

1503

יום ה' לפ' ויקהל תש"ס

השבת וחטא העגל

1504

עש"ק פ' ויקהל תש"ס

המידות כמבנה מעגלי רב שלבי

1505

יום ה' לפ' פקודי תש"ס

השבת שומרת על האדם מן המערכתיות הקיומית

1506

עש"ק פ'  פקודי תש"ס

עבודת המידות לפי טיפולוגיה

1507

יום ה' לפ' ויקרא תש"ס

ויהי נועם ברכת משה לסיום מלאכת המשכן הלהיות והלעשות

1508

עש"ק פ' זכור תש"ס

הכפירה ברע כפירה  בערך האדם הא-לוקי

1509

עש"ק פ' צו תש"ס

שלוש חזיתות הקיום

1510

עש"ק פ' שמיני תש"ס

מצוות צריכות כוונה אישית מתוך בחירה

1511

יום ה' לפ' ויקהל תש"ס

השבת וחטא העגל

1512

עש"ק פ' ויקהל תש"ס

המידות כמבנה מעגלי רב שלבי

1513

יום ה' לפ' במדבר תש"ס

ניסיון העושר והעוני והבחירה: אם בחקותי תלכו

1514

עש"ק פ' במדבר תש"ס

חוני המעגל וניסיון העושר

1515

יום ה' לפ' בהעלותך תש"ס

קודים

1516

עש"ק פ' בהעלותך תש"ס

הבחירה לידה עצמית

1517

יום ה' לפ' שלח לך תש"ס

העלאת הנרות- העלאת- שליטה של החומר לרוח

1518

עש"ק פ' שלח לך תש"ס

התעלאת מול שיעבוד לחומר מול עבודה זרה בתחום הדיבור  עבודת ה'

1519

יום ה' לפ' קרח תש"ס

בין אדם למקום: אדם א'  אדם ב'

1520

עש"ק פ' קרח תש"ס

סדר פתוח בעבודת ה'

1521

יום ה' לפ' חוקת תש"ס

קרח – אדם השני מנתק עצמו מאדם הראשון משה

1522

עש"ק פי חוקת תש"ס

ואהבת לרעך כמוך – גשר בין שני המסלולים

1523

יום ה' לפ' בלק תש"ס

מבנה הסמכות

1524

עש"ק פ' בלק תש"ס

יסודות הסמכות פטריארך ומאטריארך

1525

יום ה' לפ' מטות-מסעי תש"ס

שילוב מסלול העולם בעבודת ה' - מתנת ה' לפנחס

1526

עש"ק פ' מטות-מסעי תש"ס

שילוב והצלבה – סוד ההרמוניה היהודית

1527

יום ה' לפ' דברים תש"ס

הכלל הגורף והפרט קובע

1528

עש"ק פ' דברים תש"ס

יסורים ככלל וכפרט

1529

יום ה' לפ' כי תבוא תש"ס

ריבוי האנפין של יצר הרע

1530

עש"ק פ' כי תבוא תש"ס

אכול ושתה כי מחר נמות הווה ללא עבר וללא עתיד

1531

יום ה' לפ' ניצבים-וילך תש"ס

הקשר הישיר עם הבורא

1532

עש"ק פ' ניצבים-וילך תש"ס

הפתרון לצרות הקיום

1533

יום ה' לשבת שובה תשס"א

מבנה התפילה כמבנה הקשר בין האדם לא-לוהיו

1534

עש"ק שבת שובה תשס"א

הקבוע- ה' אחד.המשתנה-העולם: חציו חייב חציו זכאי

1535

יום ה' לפ' נח תשס"א

היחיד והזולת  (האשה)

1536

עש"ק פ' נח תשס"א

אדם הראשון במבנה תלת שלבי

1537

יום ה' לפ' לך-לך תשס"א

נח – צדיק יסוד עולם

1538

עש"ק פ' לך-לך תשס"א

חסד לאברהם – עבודת ה' באנושיות – מידות

1539

יום ה' לפ' וירא תשס"א

האסתטי והחסד ..כי אשה יפת מראה את. ..אחותי את.

1540

עש"ק פ' וירא תשס"א

אברהם מול אדם ונח. האמת מלבו של אברהם חובקת זרועות עולם

1541

יום ה' לפ' חיי שרה תשס"א

שלושת המלאכים – שלושה נסיונות שונים

1542

עש"ק פ' חיי שרה תשס"א

שני צירים מקבילים בעשרת הנסיונות של אברהם

1543

יום ה' לפ' תולדות תשס"א

תמצית האיכות מול העולם

1544

עש"ק פ' תולדות תשס"א

התיחסותו של הצדיק לקיום

1545

יום ה' לפ' ויצא תשס"א

הגורם הא-לוהי בתהליך האהבה

1546

עש"ק פ' ויצא תשס"א

אמת ואהבה – שני צדדים במטבע הא-לוהי

1547

יום ה' לפ' וישלח תשס"א

יעקב מוריד את האמת ארצה

1548

עש"ק פ' וישלח תשס"א

עצתו של אותו זקן

1549

עש"ק פ' וישב תשס"א

בטחון והשתדלות-שלש דרגות

1550

עש"ק פ' מקץ תשס"א

זמן פנימי ומקום

1551

עש"ק פ' ויגש תשס"א

המקרו והמיקרו – יוסף הצדיק

1552

יום ה' לפ' ויחי תשס"א

שלוש מקלעות הצמה של תורת יעקב אבינו

1553

עש"ק פ' ויחי תשס"א

מפגש המלכים יוסף מלך האדם

1554

יום ה' לפ' שמות תשס"א

קץ הימים וההווה – ההלכה

1555

עש"ק פ' שמות תשס"א

חזון אחרית הימים ועבודת ה'

1556

יום ה' לפ' וארא תשס"א

ההבדל בין משה לאבות בעבודת ה'

1557

עש"ק פ' וארא תשס"א

מדת הרחמים – מתואמת עם יכולת האדם

1558

יום ה' לפ' בא תשס"א

 

1559

עש"ק פ' בא תשס"א

מכות מצרים וכללי משחק

1560

יום ה' לפ' בשלח תשס"א

מכת החושך – מכה פנימית

1561

עש"ק פ' בשלח תשס"א

תחושת קיום כלפי הגובה

1562

יום ה' לפ' יתרו תשס"א

נשים וגברים ותפקידם בקריעת ים-סוף

1563

עש"ק פ' יתרו תשס"א

יציאת מצרים ומתן תורה – הופעת הבחירה

1564

יום ה' ר"ח אדר תשס"א

חזון איש הבחירה כבעיה

1565

עש"ק פ' משפטים תשס"א

הבחירה שלאחר הבחירה

1566

יום ה' פ' כי תישא תשס"א

הקטורת

1567

עש"ק פ' כי תישא תשס"א

גברא וחפצא של עובד ה'

1568

יום ה' לפ' ויקהל-פקודי תשס"א

חטא העגל – פניה מה' לקיום ללא ייעוד

1569

עש"ק פ' ויקהל-פקודי תשס"א

היחס בין הישות כשלעצמה והישות המתייחס

1570

 

סוף זמן חורף תשס"א

 

יום ה' לפ' תזריע-מצורע תשס"א

האידיאה והמציאות

1571

עש"ק פ' תזריע-מצורע תשס"א

השואה ולקחיה

1572

יום ה' לפ' אחרי-מות – קדושים תשס"א

המצורע – פגם בשורש המידות

1573

עש"ק פ' אחרי מות – קדושים תשס"א

השואה – יחיד ורבים

1574

עשק" פ' אמור תשס"א

מעלות בקודש – בין ההישרדות והיצירה

1575

יום ה' לפ' בהר-בחקותי תשס"א

מבנה העולמות – מבנה האדם

1576

עש"ק פ' בהר-בחקותי תשס"א

אני – אהבה    אגו – שיגרה

1577

עש"ק פ' במדבר תשס"א

מוסר יהודי – אנושיות והלכה

1578

עש"ק פ' נשא תשס"א

השתייכות וחרות ממקור האיכות

1579

יום ה' לפי בהעלותך תשס"א

נוכחות א-לוהית ישירה, נטו

1580

עש"ק פ' בהעלותך תשס"א

המבנה הסגור של הקיום והמוצא

1581

יום ה' לפ' שלח לך תשס"א

המערכתי והייחודי

1582

עש"ק פ' שלח לך תשס"א

היחס בין הקבוע והמשתנה (השתייכות וחרות)

1583

יום ה' לפ' קרח תשס"א

ציונות ויהדות

1584

עש"ק פ' קרח תשס"א

נוכחות א-לוהית טבעית וניסית

1585

יום ה' לפ' חוקת תשס"א

הפרמטרים של האמת: הגיון נמוך והגיון גבוה

1586

עש"ק פ' חוקת תשס"א

א-לוהי נצור לשוני…

1587

יום ה' לפ' בלק תשס"א

החלק והשלם

1588

עש"ק פ' בלק תשס"א

פרמטר של יעילות בין החלק לשלם

1589

יום ה' לפ' פנחס תשס"א

בחירתו החופשית של בלעם הרשע

1590

עש"ק פ' פנחס תשס"א

השתיקה הדיבור והמעשה

1591

יום ה' לפ' מטות-מסעי תשס"א

קנאותו של פנחס

1592

עש"ק פ' מטות-מסעי תשס"א

אהבה, קנאה, שנאה

1593

יום ה' לפ' דברים תשס"א

נקמת ה' – נקמת ישראל

1594

עש"ק פ' דברים תשס"א

וייסעו ויחנו

1595

יום ה' לפ' שופטים תשס"א

משיח

1596

עש"ק פ' שופטים תשס"א

נביא שקר

1597

יום ה' לפ' כי תצא תשס"א

סמכות וכבוד עצמי

1598

עש"ק פ' כי תצא תשס"א

 

1599

יום ה' לפ' ניצבים תשס"א

קללת המערכתיות  -  אסון ניו-יורק

1600

עש"ק פ' ניצבים תשס"א

אסון ניו-יורק כשלון האיזון בין היחיד והמערכת

1601

יום ה' לפ' וילך תשס"א

 

1602

עש"ק פ' וילך תשס"ב

עקדת יצחק   קושיית הרמב"ם והבחירה

1603

 

התחלת זמן חורף

 

יום ה' לפרשת נח תשס"ב

האדם החד-ממדי והחטא

1604

עש"ק פ' נח תשס"ב

(בראשית) האדם החד- ממדי והקיום הדו-ממדי

1605

יום ה' לפ' לך- לך תשס"ב

נח לומד פרק באחריות לעולם אם לא לאדם

1606

עש"ק פ' לך- לך תשס"ב

המוסר – מפתח לאחריות כלפי האדם

1607

יום ה' לפ' וירא תשס"ב

חסד מול אהבה

1608

עש"ק פ' וירא תשס"ב

חסד לאברהם מול חסד לאומים

1609

יום ה' לפ' חיי-שרה תשס"ב

אברהם – הרקולס היהודי

1610

עש"ק פ' חיי-שרה תשס"ב

שני חצאי העולם – גישה אנושית – על זמנית

1611

עש"ק פ' תולדות תשס"ב

עובד ה' חי בחוויית הווה מתמשך

1612

יום ה' לפ' תולדות

 

1613

יום ה' לפ' ויצא תשס"ב

אקסיסטנציאליזם מנוגד ליעקב ולעשו

1614

עש"ק פ' ויצא תשס"ב

והיה ראשיתך מצער – יעקב

1615

יום ה' לפ' וישלח תשס"ב

היחס אל החפץ

1616

עש"ק פ' וישלח תשס"ב

אמת ליעקב (אקולוגיה)

1617

יום ה' לפ' וישב תשס"ב

האמת, כוחה וסגולותיה

1618

עש"ק פ' וישב תשס"ב

אמת תלת ממדית

1619

עש"ק פ' מקץ תשס"ב

האמת והסמכות

1620

יום ה' לפ' ויגש תשס"ב

הבחירה החפשית והסמכות

1621

עש"ק פ' ויגש תשס"ב

האמת של יעקב והאמת של יוסף

1622

יום ה' לפ' ויחי תשס"ב

יהודה ויוסף כמשלימים וכסותרים זה את זה

1623

עש"ק פ' ויחי תשס"ב

יהודה ויוסף: שתי גישות בעבודת ה'

1624

יום ה' לפ' שמות תשס"ב

יוסף – הצדיק הפנימי – הנסתר

1625

עש"ק פ' שמות תשס"ב

האבחנה בין.. טוב ורע, אסור ומותר

1626

יום ה' לפ' וארא תשס"ב

מבחירה להשגחה

1627

עש"ק פ' וארא תשס"ב

ההשגחה הישירה והבחירה דרך התורה

1628

יום ה' לפ' בא תשס"ב

הקשחת לב פרעה לפי הרמב"ן

1629

עש"ק פ' בא תשס"ב

בחירה והשגחה – מעגל קיברנטי

1630

יום ה' לפ' בשלח תשס"ב

בחירה של שכר ועונש

1631

עש"ק פ' בשלח תשס"ב

שכר ועונש

1632

יום ה' לפ' תרומה תשס"ב

שניות ואחדות ביהדות ובעולם

1633

עש"ק פ' תרומה תשס"ב

יוסל רקובר – יהודי או נוצרי

1634

יום ה' לפ' תצוה תשס"ב

המשכן כממד האנושי של הקדושה

1635

עש"ק פ' זכור תשס"ב

מימוש הקדושה שבמוסר דרך ההדדיות

1636

יום ה' לפ' כי תישא תשס"ב פורים

הרע באובייקט והרע בסובייקט

1637

עש"ק פ' כי תישא תשס"ב פורים

שמחת פורים כפולה ומכופלת

1638

עש"ק פ' במדבר תשס"ב

על שלושה דברים העולם עומד

1639

יום ה' לפ' בהעלותך תשס"ב

עולם ללא האני היוצר

1640

עש"ק פ' בהעלותך תשס"ב

מצב זרימה וצבירה ברוחניות ובגשמיות

1641

יום ה' לפ' שלח לך תשס"ב

אמונה מתוך בחירה ולא מתוך הכנעה מאופסת

1642

עש"ק פ' שלח לך תשס"ב

אהבה ויראה תוכן וכלי

1643

יום ה' לפ' קרח תשס"ב

רשות היחיד מול רשות הרבים

1644

עש"ק פ' קרח תשס"ב

רשות היחיד לרשות הרבים בשבת

1645

יום ה' לפ' חוקת תשס"ב

מחלוקת שסופה להתקיים

1646

עש"ק פ' חוקת תשס"ב

אין בתורה נוסחת פלאים עוקפת אדם

1647

יום ה' לפ' בלק תשס"ב

הפרה האדומה שותה את המריבה

1648

עש"ק פ' בלק תשס"ב

מים חיים

1649

עש"ק פ' פנחס תשס"ב

האחר

1650

יום ה' לפ' מטות-מסעי תשס"ב

פנחס – אינדיבידואליסט בלתי מסגרתי

1651

עש"ק פ' מטות-מסעי תשס"ב

יהדות – דת אינדיבידואלית

1652

יום ה' לפ' דברים תשס"ב

עובד ה' הפרטי – אישי

1653

עש"ק פ' דברים תשס"ב

ארבעה נכנסו לפרדס

1654

יום ה' לפ' כי תצא תשס"ב

השגרה והרוע

1655

עש"ק פ' כי תצא תשס"ב

ההתמודדות מלמעלה ולמטה של עובד ה'

1656

יום ה' לפ' כי תבוא תשס"ב

האגדות ומקומן ביהדות

1657

עש"ק פ' כי תבוא תשס"ב

החוליה המקשרת בין האזרח והחוק

1658

יום ה' לפ' ניצבים תשס"ב

סוד ההישרדות היהודית – מעז יצא מתוק

1659

עש"ק פ' ניצבים תשס"ב

ההומור ומקומו בימים נוראים

1660

יום ה' לפ' האזינו תשס"ג

עקדת יצחק הניצחית

1661

עש"ק פ' האזינו תשס"ג

האדם מאחד את הרשויות

1662

יום ה' לפ' נח תשס"ג

מבריאה ליצירה

1663

עש"ק פ' נח תשס"ג

סוד הצמצום ועונש ההגבלה

1664

יום ה' לפ' לך לך תשס"ג

התא המשפחתי והקשת

1665

עש"ק פ' לך לך תשס"ג

רשות היחיד ורשות הרבים

1666

יום ה' לפ' וירא תשס"ג

ג' דרכים בעבודת ה': רשות יחיד, כרמלית ורשות הרבים

1667

עש"ק פ' וירא תשס"ג

השתייכות וחירות כבחירה והשגחה

1668

יום ה' לפ' חיי שרה תשס"ג

 

1669

עש"ק פ' חיי שרה תשס"ג

בחירה בעין הסערה הפרדוקסלית

1670

יום ה' לפ' תולדות תשס"ג

תרבות הדיבור ותרבות המעשה

1671

עש"ק פ' תולדות תשס"ג

הבחירה והדיבור

1672

יום ה' לפ' ויצא תשס"ג

יצחק ורבקה: שתי גישות כלפי הרע

1673

עש"ק פ' ויצא תשס"ג

מקור הרע שבאדם

1674

יום ה' לפ' וישלח תשס"ג

יעקב – בית. סוגר מעגלים

1675

עש"ק פ' וישלח תשס"ג

לבן עובד את אלוהי התאוריה

1676

יום ה' לפ' וישב תשס"ג

כוחו הא-לוהי של יעקב מול כוחה הכמותי של עשו

1677

עש"ק פ' וישב תשס"ג

כוחה של האמת מול הכוחניות שבעולם

1678

יום ה' לפ' ויגש תשס"ג

 

1679

עש"ק פ' ויגש תשס"ג

יוסף ואחיו – חסד ואמת – במשפט

1680

יום ה' לפ' ויחי תשס"ג

מפגש החיים עם התאוריה

1681

עש"ק פ' ויחי תשס"ג

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

1682

יום ה' לפ' שמות תשס"ג

חכם עדיף מנביא

1683

עש"ק פ' שמות תשס"ג

ידיעת העתיד והבחירה

1684

יום ה' לפ' וארא תשס"ג

מבחירה להשגחה

1685

עש"ק פ' וארא תשס"ג

משה כאנטי גיבור

1686

יום ה' לפ' בא תשס"ג

הניסים הנסתרים והשכר והעונש

1687

עש"ק בא תשס"ג

ההשגחה לכלל וההשגחה לפרט

1688

יום ה' לפ' בשלח תשס"ג

יציאת מצרים וממד הזמן

1689

עש"ק פ' בשלח תשס"ג

התורה כביטוי בלעדי לבעית הקיום (הזמן)

1690

יום ה' לפ' יתרו תשס"ג

אמונה שלימה ואמונות תפילות

1691

עש"ק פ' יתרו תשס"ג

חצי שיעור באמונה: הישרדות ויצר הרע

1692

יום ה' לפ משפטים תשס"ג

גיבוש דרך ההדדיות ליוצאי מצרים

1693

עש"ק פ' משפטים תשס"ג

קול החוק וקול הלב (היחס בין האינטואיציה וכללי ההתנהגות)

1694

יום ה' לפ' תרומה תשס"ג

 

1695

עש"ק פ' תרומה תשס"ג

שלוש דרגות לבירור האמת. להגיע לאמת האוב. דרך הסוב. האנושי

1696

יום ה' לפ' תצוה תשס"ג

המשכן כממד השלישי

1697

עש"ק פ' תצוה תשס"ג

רוח ה' שבאדם

1698

יום ה' לפ' כי תשא תשס"ג