פילוסופיה יהודית:

לאור תפיסה האנושית – הקיומית. נקודת מוצא אנושית בעיקר. יין ישן בכלים ובמונחים מודרנים. התמקדות בעובד ה', עבודת המידות, בעיות הנוצרות מן ההתמודדות בין הקיום והייעוד, בין החומר והרוח. העמדת הבעיות הקיומיות על בסיס של עקרונות ערכיים – רוחניים. עיון בייחודה של היהדות תוך השוואה עם דתות אחרות ממערב וממזרח.

      מחקר בהשפעתה של האמונה על מאמיניה והשפעת המאמין על אמונתו. עיון בנקודות יסוד אלה שופך אור על תנועות כוחניות ופוליטיות, שהשפיעו חיובית ושלילית על מהלך ההיסטוריה.

תובנות ביצירה ובזרמים באמנות, ובתפיסות אינטלקטואליות והמדעית לאור השפעתם של האמונות והדעות, והשפעתן על ההתנהגות האנושית על כל היבטה.

      תפיסה המהווה תפנית לעומת המחקר הפילוסופי המתמקד בהבנת החכמה מתוך עצמה ולא מנקודת מוצא אנושית.

 

 

 

    

     בהכנה ספר על הזוגיות ועל הפסיכולוגיה היהודית.                  

 

 

נושאים קשורים:

מונחים כלליים והגדרות

מונחים והגדרות

על המכון

תמונות

צור קשר

חדשות

מאמרים

ישיבה

פרשת שבוע

 פרסומים והוצאה לאור